Start   About the artist   Works  Resarch

 

”Native Moving Images”

Utställning Konstnärhuset Stockholm 2012
Projektets syfte är att medvetandegöra exotisering av North American Indigenous i filmmediet. Ett syfte att berätta en annan verklighet en annan historiebeskrivning utifrån North American Indigenus perspektiv.

Utställningenn vill genom filmens berättandets belysa den exploatering och postkoloniala strukturer idag och igår som North American Indigenus genomgått. Om de övergrepp, om internat skolorna om de politiska koloniala strukturer ett förtryck under flera generationer som få i västvärlden har vetskap om.

Native Moving Images vill motverka schablonbilder samt exotiserande av kultur och religion. Genom att synliggöra kvardröjande postkoloniala strukturer och undersöka om hur ser det ut idag utifrån ett historiskt och nutida perspektiv kan en annan bild upprättas av North American Indigenus upprättas.