Start   About the artist   Works  Resarch

Pilot`s Flying Log Book

Under andra världskriget tjänstgjorde min far som pilot inom RAF(Royal Air Force). Han blev nedskjuten och internerad i lägret Stalag Luft 3 och kom 1945 tillbaka till Kanada. Under tiden i RAF skrev han ”Pilot`s Flying Log Book” och samlade brev och dokument.

I projektet undersöker jag konflikters olika delar och mekanismer. Frågeställningar som mod, överlevnad och existentiella frågor är en del av de frågor so m utforskas. Presentation: Short Docs, Rumslig Installation [video], Bok: [observation]

 

                                With Scots Graham and John Blackburn, Canada.