Start   About the artist   Works  Resarch

Jag har utgått ifrån att berätta min familjs historia i Kanada. Det är berättelsen om urbaniserade ”Anishnaabeg” eller”Ojibwe” Det är berättelsen utifrån min familjs historia min bakgrund som jag delgavs först 2010. Mina förfäder har sina rötter i Ojibwe folket First Nation People, Kanada: för bara 150 år sedan. Ett folk som efter tusentals år levt i ett jägar- och samlarsamhällen och tvingades till en genomgående förändring i sitt levnadsmönster och anpassas till en västerländsk dominerande urban kultur dess sätt att leva.

 

[WHITEWASH] - att omvandla "den andre" till sin egen avbild - (en process eller resultat eller åtgärd, där en minoritetsbefolkning påtvingas en livsstil – inklusive språk, kultur, religon etc – av majoritetsbefolkningen)

Projektet [WHITEWASH] är ett undersökande av hur konstruktion av identitet formas och påverkas av [whitewash], postkolonialism och rasism i dagens samhälle. Jag utgår från ett inifrån-perspektiv (ursprungsbefolkningens i Kanada) och undersöker de rådande strukturerna. Jag ställer frågan: Vilken påverkan har postkoloniala strukturer på förnekande av härkomst och bakgrund?

Med stöd av Konstnärsnämnden, IASPIS, Längmanska stipendiefond, Axel Johnson stiftelse

[WHITEWASH] - to transform "the other" to one's own image - (A process or outcome or action, where a new lifestyle – including language, culture, religion, etc – is forced upon a minority people
by the majority population)

The [WHITEWASH] project is an exploration of how the construction of identity is shaped and influenced by [whitewash], post-colonialism and racism in society today. I assume an insider perspective (of the indigenous peoples of Canada) and examine the structures in the process. What influence do postcolonial structures of denial of ancestry and background have?

With support of Konstnärsnämnden, IASPIS, Längmanska stipendiefond, Axel Johnson stiftelse

Interview with Scots Graham, Kingston Canada

[WHITEWASH] - to transform "the other" to one's own image - (A process or outcome or action, where a new lifestyle – including language, culture, religion, etc – is forced upon a minority people
by the majority population)

The [WHITEWASH] project is an exploration of how the construction of identity is shaped and influenced by [whitewash], post-colonialism and racism in society today. I assume an insider perspective (of the indigenous peoples of Canada) and examine the structures in the process. What influence do postcolonial structures of denial of ancestry and background have?

Thanks to Scots Graham, Fitz James Graham and Linda Empringham.

With support of Konstnärsnämnden, IASPIS, Längmanska stipendiefond, Axel Johnson stiftelse


 

”The meaning of Anishnaabeg is "First" or "Original-Peoples". Another definition - possibly reflecting a traditionalist's viewpoint with a certain moral dimension - refers to "the good humans.However, most Ojibwe lived in the northern Great Lakes with a short growing season and poor soil. They were hunter-gatherers who harvested wild rice and maple sugar. Woodland Ojibwe had no salt to preserve food and generally mixed everything with maple syrup as seasoning. They were skilled hunters and trappers (useful skills in war and the fur trade). Fishing, especially for sturgeon, provided much of their diet and became progressively more important in the northernmost bands".

Författare:
Frank, Antonie (Konstfack, Institutionen för Konst (K))
Titel:
[WHITEWASH]: konstnärlig forskning utifrån det evolutionära minnet och min familjs historia